Minder klachten over advocaten

Er wordt minder geklaagd over advocaten en ook minder klachten tegen hen worden gegrond verklaard. Daarnaast zijn in 2016 elf advocaten onherroepelijk van het tableau geschrapt. Zij mogen het beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2015 waren dat er zes.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de onafhankelijke tuchtrechters die toezicht houden op een goed werkende advocatuur, dat donderdag is verschenen.

In 2016 zijn 290 klachten over advocaten toegewezen door de raden en het Hof van Discipline (voor het hoger beroep), tegen 345 het jaar ervoor. Het totaal aantal klachten daalde in dezelfde periode eveneens, van 1078 naar 998.

Twee derde van de ingediende klachten werden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. De resterende klachten leidden in 14 procent van de gevallen tot een waarschuwing, in 9 procent tot een berisping en in de resterende 6 procent tot voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing of tot schrapping.

20-04-2017 © ANP / Demet TV