Centrale Eindtoets beter gemaakt dan in 2016

Leerlingen in het basisonderwijs hebben de Centrale Eindtoets in 2017 beter gemaakt dan in 2016. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Vijf leerlingen maakten de toets zelfs foutloos. Aan de Centrale Eindtoets 2017 hebben 121.516 leerlingen deelgenomen, op 4434 scholen.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen.

De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets laten een ander beeld zien dan de adviezen in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de hogere gemiddelde standaardscore. Het blijkt ook uit het feit dat iets meer leerlingen een advies voor vwo krijgen en iets minder leerlingen een advies vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg).

10-05-2017 © ANP / Demet TV