Advocaten woest over uitspraken Teeven


Twee koepelorganisaties van advocaten maken zich kwaad over uitspraken van ex-staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) in De Groene Amsterdammer van deze week.

In het interview zegt Teeven dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur om meer verdachten achter de tralies te krijgen. Eigenlijk wilde hij dat bereiken door minimumstraffen in te voeren, maar hij kreeg dat destijds niet langs coalitiepartner PvdA. ,,Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken.”

Ook zegt Teeven er niet wakker van te liggen als mensen ten onrechte in voorlopige hechtenis zitten. Het gaat om mensen die worden verdacht van geweld tegen hulpverleners en politiemensen. Ze zitten soms langer vast dan nodig is om onderzoek te doen.

,,Ontluisterende uitspraken”

Teeven suggereert dat hij met zijn maatregelen gehoor gaf aan een roep uit de maatschappij om meer veiligheid en strengere straffen.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemt het ,,onverteerbaar dat bezuinigingen niet uit financiële noodzaak werden en worden doorgevoerd, maar zijn ingegeven door de wens te voorkomen dat een advocaat naar behoren zijn of haar werk kan doen”.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) spreekt van ,,ontluisterende uitspraken. Teeven toont publiekelijk de echte reden voor forse bezuinigingen op advocatuur: als oneigenlijk middel voor criminaliteitsbestrijding. Afknijpen van verdediging in strafzaken beperkt de toegang tot het recht en is een aantasting van de rechtsstaat.” Volgens algemeen deken Bart van Tongeren moet de 85 miljoen aan bezuinigingen die nog op stapel staan, worden stopgezet.

19-05-2017 © ANP / Demet TV