Europees geld voor Turkije onder de loep

De Europese Rekenkamer onderzoekt de financiële steun die Turkije van de EU heeft gekregen als kandidaat-lidstaat. Turkije ontving in de periode 2007-2013 bijna 2,2 miljard euro aan pre-toetredingssteun en heeft zicht op nog eens zo’n 4,3 miljard. Het geld is bedoeld als ondersteuning voor hervormingen die nodig zijn voor toetreding.

De gesprekken liggen echter al een tijd stil, constateert de rekenkamer. Ook zou de effectiviteit van de steun nog nooit zijn onderzocht.

De controleurs gaan zich onder meer richten op de inspanningen op het gebied van de rechtsstaat, democratie, onderwijs en sociaal beleid. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2018 verwacht.

Sinds de onderhandelingen in 2006 begonnen, zijn gesprekken over veertien van de 35 voor toetreding benodigde onderwerpen opgestart. Slechts één daarvan, over onderzoek en wetenschap, is afgerond. Een deel van het Europees Parlement wil dat de gesprekken officieel worden opgeschort, waardoor Turkije geen steun meer zou krijgen. Van de lidstaten heeft  Oostenrijk zich hard uitgesproken voor beëindiging van de Turkse kandidatuur.

06-06-2017 © ANP