EU-parlement: drempel voor Turkse toetreding

Als de Turkse president Erdogan inderdaad meer macht krijgt, moeten de onderhandelingen over toetreding tot de EU officieel worden opgeschort. Een oproep daartoe van Turkije-rapporteur Kati Piri kreeg dinsdag steun van de buitenlandcommissie van het Europees Parlement, met 51 stemmen voor en drie tegen. Het oordeel wordt naar verwachting volgende maand overgenomen door het voltallige parlement.

De Turkse bevolking stemde in april in een referendum voor een grondwetswijziging die de president veel meer bevoegdheden geeft. Als die onveranderd wordt doorgevoerd, is het EU-lidmaatschap van de baan, aldus de commissie. Het idee is om in plaats daarvan de douane-unie met Turkije uit te breiden.

De EU-lidstaten willen de toetredingsonderhandelingen overigens nog niet formeel stilzetten.

20-06-2017 © ANP / Demet TV