Nederlanders zijn dubbel over discriminatie

Ruim twee op de drie Nederlanders (68 procent) keurt discriminatie af. Een iets groter deel (72 procent) is ook van mening dat er in sommige gevallen te snel van discriminatie wordt gesproken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag publiceert.

Van de honderd Nederlanders zegt 22 procent weleens gediscrimineerd te zijn. Daarmee behoort ons land tot de middenmoot van Europa. Hoger opgeleiden (76 procent) en linkse stemmers (83 procent) keuren discriminatie vaker dan gemiddeld af.

De ondervraagde personen zeggen discriminatie erger te vinden als het henzelf of hun naasten treft, dan wanneer het gaat om mensen die verder van hen afstaan. 54 procent van de Nederlanders heeft het gevoel dat er nu vaker wordt gediscrimineerd dan twintig jaar geleden.

Ze denken dat dat komt door de grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen, bijvoorbeeld omdat mensen makkelijker hun seksuele oriëntatie uiten. LHBT’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen), etnische minderheden, moslims en mensen met een beperking worden volgens Nederlanders het meest gediscrimineerd.

29-06-2017 © ANP / Demet TV