Bedrijven niet op de hoogte van cyberdreiging

Nederlandse bedrijven zijn slecht op de hoogte van digitale dreigingen. De Cyber Security Raad (CSR) luidt woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek de noodklok over het ernstige tekort aan cybersecurity-informatie in het bedrijfsleven. De urgentie van het probleem is volgens het adviesorgaan groot en het is zaak dat diverse partijen, zowel publiek als privaat, snel actie ondernemen.

Alleen de rijksoverheid en organisaties die van essentieel belang zijn in het dagelijks leven, zoals banken en leveranciers van elektriciteit, gas en drinkwater, wisselen belangrijke informatie over digitale dreigingen met elkaar uit. Andere bedrijven en organisaties blijven ervan verstoken. De CSR adviseert betrokken ministeries, politie en justitie en het bedrijfsleven woensdag dringend om dergelijke informatie voortaan te delen. Ook moet haast worden gemaakt met het opzetten van een zogenoemd Digital Trust Centre, dat als informatieknooppunt moet fungeren.

Daarnaast pleit het CSR ervoor dat het makkelijker wordt aangifte te doen van cybercrime. Doordat procedures rond aangeven en melden op dit moment te complex zijn, vreest het CSR dat slechts het topje van de cybercrime-ijsberg in Nederland zichtbaar is.

05-07-2017 © ANP / Demet TV