Moslim voelt zich vaker gediscrimineerd

Moslims in Europa voelen zich in de afgelopen tien jaar in toenemende mate gediscrimineerd. Nederlandse moslims ervaren nog vaker discriminatie dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 10.000 moslims in vijftien verschillende EU-landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Van de ondervraagden zegt 17 procent in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. In een eerder onderzoek van het FRA uit 2008 zei 10 procent van de Europese moslims gediscrimineerd te zijn op religieuze gronden. Het percentage in Nederland ligt hoger. Van de moslims in Nederland zegt 30 procent wel eens benadeeld te zijn wegens hun religieuze overtuiging.

De ondervraagden werd gevraagd naar discriminatie in situaties op vier terreinen: als werkzoekende, op het werk, bij het zoeken naar een woning en in hun contacten met onderwijsautoriteiten. Van de werkzoekende respondenten zegt 31 procent in de afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd. Het onderzoek is gehouden tussen oktober 2015 en juli 2016.