Aboutaleb, eerst bijten dan bemiddelen

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, heeft te vaak onjuist gehandeld bij gebeurtenissen in de stad. De burgemeester doet, niet geheel toevallig in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een poging tot verzoening met Turks-Nederlandse Rotterdammers. Wat DENK-Kamerlid Öztürk betreft komt zijn poging te laat. Veel Turks-Nederlandse Rotterdammers geven aan absoluut niet gecharmeerd te zijn van zijn poging tot verzoening.

Talloze reacties als “Waarom nu pas? Komen er verkiezingen aan? Eerst vernederen en nu praten?” zijn te vinden op social media naar aanleiding van het bericht dat Aboutaleb in gesprek wil met Turks Nederlandse Rotterdammers. Deze signalen bereiken veelvuldig ook DENK-Kamerlid Öztürk. “Ik begrijp de gevoelens van deze groep mensen. Het gedrag en de besluitvormingen van Aboutaleb zijn de afgelopen tijd te vaak in strijd geweest met onze democratische waarden. In veel gevallen hanteert de burgemeester de dubbele maat. Er zou een onderzoek moeten komen naar het handelen van de burgemeester.”, aldus Selçuk Öztürk.

Talloze onterechte aanhoudingen, demonstratieverboden en het beperken van vrijheden waren het gevolg van incapabel handelen van de burgemeester. Dat niet alle, al dan niet politieke, geluiden gelegenheid krijgen om hun geluid te laten horen bleek vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens die bewuste avond werd er disproportioneel politiegeweld toegepast bij demonstranten. Een politiehond die minutenlang doorbeet bij één van de demonstraten die half bewusteloos op de grond lag is niet acceptabel.

De burgemeester heeft de Turks-Nederlandse Rotterdammers nu uitgenodigd voor een gesprek. Een eerdere poging tot een gesprek mislukte. Meerdere organisaties gaven aan dat de burgemeester eerst zijn excuses zou moeten aanbieden voor het uit de hand laten lopen van de demonstratie en zijn ongenuanceerde uitspraken. Selçuk Öztürk: “De verhalen die wij vanuit de Rotterdammers krijgen zijn shockerend. Er zijn organisaties en burgers die aangeven bang te zijn voor represailles, in de vorm van extra controles, moeilijkheden bij het verkrijgen en / of verlengingen van subsidies en vergunningen. Zij geven aan dat Aboutaleb deze bijeenkomst gebruikt om, in zijn ogen, het kaf van het koren te scheiden. Wat op verbinding lijkt, is in feite een vooropgezette plan om te zien wie hem wel of niet steunt.”

Deze gebeurtenissen vormen voor DENK-Kamerlid Öztürk aanleiding om grote vraagtekens te zetten bij het handelen van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Selçuk Öztürk roept de gemeenteraad van Rotterdam op om een extern onderzoek te doen naar zijn handelen. “Helaas blijkt de gemeenteraad in Rotterdam niet in staat om Aboutaleb in dit soort gevallen een halt toe te roepen.”, aldus Selçuk Öztürk.

Persbericht door: DENK