Cemil Yilmaz en Adeel Mahmood trekken als ‘gouden combinatie’ NIDA 070

De komende raadsperiode zullen Cemil Yilmaz en Adeel Mahmood als ‘gouden combinatie’ gezamenlijk de Haagse NIDA afdeling leiden en samen invulling geven aan het raads- en commissiewerk.

Cemil Yilmaz neemt de leiding in de oprichting van de Haagse partijafdeling van NIDA. Adeel Mahmood richt zich vanuit zijn raadservaring en als raadslid de komende maanden op het opzetten van de Haagse NIDA-fractie.

“Wij gaan als NIDA 070 onze boodschap van fundamentele verandering en onze positieve energie van de afgelopen maanden doorzetten zowel in de raad als op straat,” aldus Cemil Yilmaz en Adeel Mahmood in koor.