Vorig jaar weer minder asielzoekers

Vorig jaar weer minder asielzoekers

Vorig jaar zijn er weer wat minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan het jaar ervoor. Het aantal loopt sinds 2015 terug. Uit onder meer Turkije en Iran komen juist meer asielzoekers dan voorheen.

In 2018 kreeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 30.380 asielaanvragen binnen. Een jaar eerder waren dat er een kleine duizend meer. Een deel kwam hier om zich bij familie te voegen. De IND telt ook herhaalde aanvragen mee, van asielzoekers die in eerste instantie nul op het rekest hebben gekregen. Dat waren er 3564, een stuk meer dan in 2017.

Het totaalaantal aanvragen is een stuk minder dan de 37.000 die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het voorjaar nog verwachtte. De instroom viel ook in 2017 al lager uit dan gedacht.

Lange wachtlijsten

De afname betekent niet dat de IND minder te doen heeft, laat de dienst weten. De IND heeft veel vacatures en er liggen nog steeds stapels asielaanvragen die moeten worden verwerkt. De wachtlijsten zijn lang.

De instroom van asielzoekers piekte in 2015, toen bijna twee keer zoveel mensen naar Nederland kwamen als vorig jaar.