Experiment flexibele lestijden succesvol

De proef met flexibele lestijden op basisscholen verloopt succesvol. Ouders, scholen leerkrachten zijn tot dusver positief, schrijft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer op basis van een eerste tussenrapport.

Zeven basisscholen nemen sinds 1 augustus vorig jaar deel aan de proef, waarbij onderwijstijden en vakantieperiodes zelf ingevuld mogen worden. Volgens Van Bijsterveldt is het voordeel van de flexibele tijden dat niet alle leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn, waardoor scholen de leerling meer individuele aandacht kunnen geven. Met name over het gebruik van onderwijstijd zegt de minister verheugd te zijn. Die wordt op de deelnemende scholen meer gebruikt dan formeel verplicht is.

Of de flexibele lestijden ook effect hebben op de onderwijskwaliteit, kan Van Bijsterveldt nog niet zeggen. Daarvoor verschillen de scholen die aan de proef deelnemen onderling teveel.

In het rapport komen ook enkele knelpunten voren. Volgens de onderwijs-cao hebben leerkrachten recht op twaalf weken vakantie en dat zorgt voor problemen met het inroosteren. Scholen die onderwijs combineren met kinderopvang, zeggen dat de verschillende wet- en regelgeving het lastig maakt de twee met elkaar te combineren.

Vanaf volgend schooljaar doen er vijf extra scholen mee aan de proef. Het experiment duurt nog tot 1 augustus 2014.

10 oktober 2012, 08:19
© [CopyRight 2012, Demet TV]