Specialisten verdienen nog altijd veel

Het inkomen van vrijgevestigde specialisten is de afgelopen jaren gedaald, maar deze groep verdient nog altijd veel meer dan collega’s in loondienst, en ook dan collega’s in het buitenland. Dat blijkt uit woensdag verschenen onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Een specialist die als zelfstandig ondernemer binnen een ziekenhuis werkt, verdient dit jaar gemiddeld ruim 211 duizend euro bruto. In 2009 was dat nog 259 duizend euro. Een specialist in loondienst van het ziekenhuis verdient dit jaar 129 duizend euro. Dat was drie jaar geleden ruim 147 duizend euro.

Het inkomen van specialisten in loondienst behoort internationaal gezien tot de middenmoot. De inkomens van vrijgevestigde specialisten daarentegen behoren internationaal gezien tot de hoogste, ondanks de daling van de afgelopen jaren. Die daling komt door verlaging van de tarieven in 2010 en 2011 en een omzetplafond dat met ingang van dit jaar is ingesteld.

Een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar en PvdA-senator Pauline Meurs heeft onderzocht hoe het inkomen van medisch specialisten verder kan worden teruggedrongen. Volgens Meurs, die woensdag haar bevindingen presenteerde, is het geen optie om alle specialisten te dwingen in loondienst te gaan. Dat is juridisch niet haalbaar.

Meurs verwacht dat de inkomens van vrijgevestigde specialisten verder zullen dalen door de zogeheten integrale bekostiging in 2015. Dan is er geen apart potje meer voor de honoraria van specialisten. Dat brengt met zich mee dat ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars meer gaan onderhandelen, stelt Meurs.

Meurs wijst erop dat steeds meer specialisten in loondienst gaan, en verwacht dat die trend zich voortzet. Na 2015 zal het moeilijker worden voor vrijgevestigde specialisten om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen voor ondernemers, denkt Meurs.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) wil niet inhoudelijk ingaan op de onderzoeken, omdat zij demissionair is. De onderzoeken zullen wel aan de orde komen aan de formatietafel, waar VVD en PvdA onderhandelen over een regeerakkoord.

De Orde van Medisch Specialisten is positief over de rapporten. “De Nederlandse specialist ontvangt een goed salaris en werkt daar ook hard voor”, stelt de organisatie van specialisten. Wel hanteert de Orde een andere berekening, waardoor het bruto inkomen van een vrijgevestigd specialist niet op 211 duizend, maar op 180 duizend euro uitkomt.

10 oktober 2012, 12:25
© [CopyRight 2012, Demet TV]