Bram Moszkowicz uit ambt gezet

Advocaat Bram Moszkowicz mag zijn beroep niet meer uitoefenen. De Raad van Discipline heeft hem dinsdag strenger gestraft dan de Orde van Advocaten had geëist. De orde was een zaak tegen Moszkowicz begonnen omdat hij de belangen van de advocatuur zou schenden door grote contante betalingen aan te nemen.

De orde had een schorsing van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, geëist. Dat is nu een permanente schorsing geworden. Ook enkele cliënten voegden zich bij de zaak.

Het bleek dat Moszkowicz onder meer toezeggingen om cliënten zelf bij te staan niet nakwam, hen slechte rechtsbijstand verleende, niet duidelijk maakte waar contante voorschotten van tienduizenden euro’s aan werden besteed, rekeningen stuurde voor werk dat niet was gedaan en te veel betaalde bedragen niet terugbetaalde.

Al deze klachten, van klanten en van de orde, zijn gegrond verklaard. De strafpleiter, die niet bij de zittingen aanwezig was, kondigde eerder al aan in beroep te gaan als hij zou worden geschorst.

Moszkowicz heeft de integriteit van de advocatuur schade toegebracht, oordeelt de raad. Ook zou meermalen zijn gebleken dat hij de klachten niet serieus neemt en de ernst van de situatie niet inziet. Daarom vreest de raad dat er geen verbetering optreedt.

De uitspraak betekent niet dat Moszkowicz per direct moet stoppen met zijn werkzaamheden als advocaat. Omdat hij naar het Hof van Discipline stapt, hoeft hij pas te stoppen als dat ook oordeelt dat hij niet meer als advocaat mag werken.

De betalingen kwamen aan het licht door een artikel in NRC Handelsblad. Daarin stond dat de Belastingdienst vanwege de betalingen onenigheid met Moszkowicz had.

De advocatenorde stelde een onderzoek in en besloot uiteindelijk een tuchtzaak aan te spannen. De orde zag geen omstandigheden die de grote contante betalingen rechtvaardigden. De advocaat had volgens de orde over de betalingen moeten overleggen.

De Belastingdienst had Moszkowicz een boete van vier ton opgelegd omdat hij via contante betalingen belasting had ontdoken. Maandag werd bekend dat in die zaak een schikking is getroffen.

De orde kan vier verschillende straffen uitdelen: een berisping, een waarschuwing, een schorsing van maximaal een jaar en het verbod het vak nog uit te oefenen, oftewel ‘schrapping van het tableau’. In 2005 kreeg de broer van Bram Moszkowicz, Robert, ook die laatste straf. Ook hij werd beschuldigd van onbehoorlijke praktijkvoering, omdat hij contant was betaald en er klachten waren over onjuiste declaraties.

30 oktober 2012, 11:20
©novum