Oppositie wil doorrekening door Nibud

Het kabinet moet de gevolgen van het regeerakkoord voor verschillende groepen Nederlanders laten doorrekenen door het Nibud. Dat eisen de fractieleiders van SP, D66, PVV en CDA. Alleen zo kan volgens deze partijen een einde komen aan de verwarring over de gevolgen voor de koopkracht.

“Wat zijn de gevolgen voor ouderen, alleenstaanden, mensen met kinderen? Daarover moet duidelijkheid komen”, zei SP-leider Emile Roemer na afloop van overleg tussen de leiders van de vier oppositiepartijen. Weigert het kabinet de doorrekening te laten maken, dan dringen de vier partijen aan op uitstel van het debat over de regeringsverklaring, dat voor donderdag gepland staat. “Eerst duidelijkheid, dan pas een debat”, zei PVV-leider Geert Wilders.

D66-leider Alexander Pechtold wees op de tegenstrijdige informatie die in omloop is over de gevolgen voor de koopkracht. Media hebben berekeningen gemaakt, VVD’er Stef Blok heeft voorbeelden gegeven in een uitgelekte e-mail, PvdA-leider Diederik Samsom heeft over voorbeelden getwitterd en premier Mark Rutte (VVD) heeft er uitspraken over gedaan. “Dat lijkt allemaal niet met elkaar te stroken”, zei Pechtold.

“Ik kan me niet herinneren dat er zo snel na het aantreden van een nieuw kabinet zo veel onduidelijkheid was”, zei CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. “Wat ontbreekt, is dat een onafhankelijke derde partij ernaar kijkt.” Buma vroeg vorige week ook al om een doorrekening door het Nibud, toen zonder succes.

De commotie over de koopkracht gaat vooral over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens sommige berekeningen kunnen mensen met hogere inkomens er tientallen procenten op achteruitgaan. Rutte stelde maandag dat huishoudens maximaal vier procent inleveren.

06 november 2012, 11:06
© [CopyRight 2012, Demet TV]