Herstel Nederlandse economie volgend jaar beperkt

De krimp van de Nederlandse economie zal dit jaar meevallen, maar daarentegen zal het herstel volgend jaar beperkt zijn. Dat blijkt uit de nieuwe groeiramingen van de Europese Commissie.

Het bruto binnenlands product (bbp) zal dit jaar dalen met 0,3 procent, gevolgd door groei van 0,3 procent in 2013. In 2014 zal de groei 1,4 procent moeten bedragen. In het voorjaar taxeerde de commissie de krimp nog op 0,9 procent en het herstel in 2013 op 0,7 procent. De krimp dit jaar komt volgens de commissie lager dan verwacht uit vanwege meevallende exportprestaties die de daling van de binnenlandse vraag ten dele opheffen. Volgens de commissie staan daarentegen vooral de consumentenbestedingen en de investeringen in de bouw onder druk en zal de binnenlandse vraag ook in 2013 in depressie blijven.

Dat zorgt er ook voor dat de import zwak blijft, wat een verwacht verlies van exportmarktaandeel de komende jaren verbloemt en ook in 2013 zal zorgen voor een positieve bijdrage van de handelsbalans aan het bbp. De commissie voorziet een stijging van de werkloosheid van 4,4 procent in 2011 naar uiteindelijk 6,2 procent in 2014. De Europese werkloosheidsdefinitie is iets minder streng dan die wordt gehanteerd door het CBS en CPB, die beide mikken op wat hogere werkloosheidscijfers. Vanwege de bezuinigen die het kabinet-Rutte 2 naar verwachting zal nemen, zal het begrotingstekort volgend jaar dalen naar 2,9 procent van het bbp, waarmee Nederland weer voldoet aan de Europese eis.

07 november 2012, 15:44
© [CopyRight 2012, Novum]