Nederlandse vrouwen roken vaker dan gemiddeld

Nederlandse vrouwen roken vaker dan vrouwen in andere ontwikkelde landen die lid zijn van de OESO. In Nederland rookt twintig procent van de vrouwen, terwijl in de andere 29 OESO-landen zeventien procent van de vrouwen rookt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Griekse vrouwen roken het meest. Ongeveer een derde van hen steekt dagelijks een sigaret op. In China, Indonesië en India, overigens geen OESO-landen, rookt minder van vijf procent van de vrouwen. In China en Indonesië rookt meer dan veertig procent van de volwassen mannen.

Met uitzondering van Zweden wordt overal ter wereld vaker door mannen dan door vrouwen gerookt. In Nederland rookt 26 procent van de mannen, tegenover twintig procent van de vrouwen.

Het aandeel dagelijkse rokers in Nederland is gedaald van 27,8 procent in 1999 tot 22,6 procent in 2009. Dat is een afname van bijna negentien procent. Op Griekenland en Tsjechië na is in ieder OESO-land het percentage dagelijkse rokers gedaald. De sterkste daling vond plaats in Denemarken: bijna veertig procent. Ook in de grote niet-OESO-landen daalde het aandeel rokers in deze periode, in Zuid-Afrika zelfs met bijna 43 procent.

12 december 2011, 11:19
Novum)