CPB: Nederlandse economie in recessie

De Nederlandse economie zit sinds het derde kwartaal van dit jaar in een recessie. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag. Het CPB voorziet voor geheel 2012 een economische krimp van 0,5 procent. Het begrotingstekort blijft boven het cijfer waarmee het kabinet rekening had gehouden in de begroting.

Het overheidstekort daalt volgens het planbureau weliswaar van 4,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 4,1 procent volgend jaar, maar het tekort is wel 0,4 procent van het bbp hoger dan de zogenoemde signaalwaarde die het kabinet hanteert.

Het kabinet kondigde al eerder extra te willen bezuinigingen als het tekort boven die waarde uitkomt. Volgens de directeur van het CPB Coen Teulings zijn voor het begrotingsbeleid van het kabinet de ramingen voor 2013 relevanter. Die komen pas in februari.

Het aantal werklozen loopt naar verwachting komend jaar op met negentigduizend naar een werkloosheidspercentage van 5,25 procent. Pas aan het einde van 2012 voorziet het CPB enig herstel.

Het CPB gaat bij de ramingen uit van een ‘doormodderscenario’. Hierbij wordt de Europese schuldencrisis niet structureel opgelost, maar escaleert de crisis ook niet verder.3 december 2011, 09:57
(© Novum)