Eerste Kamer kruist degens over rituele slacht

De Eerste Kamer behandelt dinsdag het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat onverdoofde rituele slacht verbiedt. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Marianne Thieme verdedigt het wetsvoorstel, dat zij eerder al door haar eigen kamer loodste. Esther Ouwehand sprak dinsdagochtend, voorafgaand aan het debat in de senaat, van een ‘historische dag’.

De discussie over het verbod op rituele slacht doet veel stof opwaaien, zei PvdA-senator Nico Schrijver dinsdagochtend in de Eerste Kamer. Volgens hem zijn er weinig onderwerpen die het afgelopen jaar voor zoveel beroering hebben gezorgd.

Joodse en islamitische groeperingen zijn fel tegen het verbod. Zij vinden het voorstel een inbreuk op de godsdienstvrijheid. Ook stellen ze dat het slachten van dieren volgens de religieuze voorschriften van moslims en joden geen extra leed veroorzaakt.

In zijn inbreng wees Schrijver op het spanningsveld tussen dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst. Daarnaast plaatste hij zijn vraagtekens bij het amendement dat de Tweede Kamer in juni met grote meerderheid aannam.

Om tegemoet te komen aan critici werd vastgelegd dat nog wel onverdoofd ritueel mag worden geslacht als een slager kan bewijzen dat dit geen extra dierenleed veroorzaakt. Deze omgekeerde bewijslast stuit op juridische moeilijkheden, zei Schrijver.

De VVD-fractie in de Eerste Kamer liet al eerder weten sceptisch tegenover het wetsvoorstel te staan. Volgens Ouwehand hebben de liberalen een politieke deal gesloten met het CDA en de SGP, en willen ze daarom het verbod niet meer steunen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor.

De steun van de VVD of van de PvdA in de Eerste Kamer is nodig om een meerderheid te krijgen. Naar verwachting duurt het debat, dat om 10.15 uur begon, tot diep in de avond.

Mocht het wetsvoorstel niet door de senaat komen omdat er bezwaar is tegen de aanpassing, dan gaat de PvdD terug naar de Tweede Kamer met het oorspronkelijke wetsvoorstel, zegt Ouwehand. Dat betekent dat de discussie weer van voren af aan in volle hevigheid losbarst.

13 december 2011, 10:58
Novum)