Nieuwe opleiding tot halalslachter

Nederland krijgt een opleiding tot halalslachter. De cursus, die officieel islamitische riten bij de slacht heet, moet leiden tot kwaliteitsverbetering en professionalisering van de halalslacht, meldt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) woensdag.

Leerlingen die de cursus met succes afronden zijn voortaan gecertificeerd slachter.


 Europese regelgeving schrijft voor dat alle slachters en slachthuismedewerkers in het bezit moeten zijn van een getuigschrift.

Tijdens de door instituut SVO verzorgde MBO-opleiding worden slachters en slachthuismedewerkers bijgeschoold en geëxamineerd ‘in allerlei aspecten die te maken hebben met het dierenwelzijn in aanloop naar en tijdens het onbedwelmd slachten’. Het CMO heeft hiervoor lesmateriaal ontwikkeld en een speciale docent benoemd.

Aanleiding voor het opzetten van de opleiding is het convenant dat afgelopen zomer werd gesloten door toenmalig staatssecretaris Henk Bleker met slachterijen en islamitische en joodse organisaties. De bedoeling is dat ritueel slachten mogelijk blijft, maar met zo weinig mogelijk dierenleed. De opleiding gaat donderdag van start.

28 november 2012, 12:49
©Demet TV