‘Thuisstudeerinstellingen geven te snel diploma’

Studenten hebben de afgelopen jaren veel te gemakkelijk hbo-diploma’s gekregen van thuisstudeerinstellingen zoals het LOI en het NCOI. De studielast bij de aanbieders van verkorte hbo-opleidingen was gemiddeld 45 procent te laag, concludeert de onderwijsinspectie volgens de Volkskrant uit een onderzoek naar dertien opleidingen.

Bij die opleidingen hebben de afgelopen jaren vijfhonderd mensen een hbo-diploma gehaald. In het onderzoek werden reguliere en particuliere hbo-opleidingen meegenomen. In het gewone hbo zou het om incidenten gaan. Bij de particuliere aanbieders ziet de inspectie ‘aanwijzingen’ voor structurele problemen.

Het onderzoek, dat drie jaar geleden begon, is donderdag gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de scholen en wordt maandag openbaar gemaakt.


De studenten zouden in veel gevallen met meer studiepunten worden beloond dan op basis van de omvang van hun vakken mag worden verwacht. Ook kregen studenten soms studiepunten simpelweg omdat ze ‘aan het werk’ zijn.

Sommige instellingen geven diploma’s af terwijl studenten minder hebben gestudeerd dan wettelijk verplicht is. Ook is er kritiek op vrijstellingen die te gemakkelijk zouden worden verstrekt.

Het onderzoek werd onder meer opgestart vanwege slogans van particuliere instellingen waarin snel en gemakkelijk een hbo-diploma wordt beloofd. Bij veel instellingen kan een student in drie jaar tijd naast zijn werk een hbo-diploma halen. De inspectie vroeg zich af of zo’n diploma evenveel waard is als een hbo-diploma waar iemand vier jaar voltijd voor moet studeren.

In het rapport worden nog geen namen van instellingen genoemd. Over vijf weken worden de rapporten over de scholen openbaar.

03 december 2012, 09:40
©Demet TV