Categories Nieuws Artikelen

Fors meer kinderen op speciale scholen

Het aantal leerlingen op speciale scholen is sinds 2003 met dertig procent toegenomen. In het schooljaar 2011-2012 volgden zeventigduizend leerlingen speciaal onderwijs, bijna twee procent van alle schoolgaande jongeren tot 25 jaar. In 2003-2004 waren dat er nog 54 duizend. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het speciaal voortgezet onderwijs nam het aantal leerlingen de afgelopen jaren met zestienduizend toe, tot 36 duizend leerlingen in het afgelopen schooljaar. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakte van basisonderwijs op speciale scholen bleef vrijwel gelijk.


Op het speciaal voortgezet onderwijs steeg vooral het aantal jongens, van 38 duizend in het schooljaar 2003-2004 tot meer dan vijftigduizend in het vorige schooljaar. Toen zaten ruim tweeënhalf keer zo veel jongens als meisjes op speciale scholen.

In Limburg en Overijssel zitten relatief veel leerlingen op speciale scholen. Limburg heeft het hoogste aandeel speciale scholen voor basisonderwijs en Gelderland leidt de lijst van speciale scholen voor voortgezet onderwijs. In Drenthe gaat het om relatief weinig leerlingen. Het CBS merkt daarbij wel op dat sommige leerlingen in een andere provincie naar school gaan, omdat niet in alle regio’s alle vormen van speciaal onderwijs beschikbaar zijn.

10 december 2012, 10:02
© [CopyRight 2012, Demet TV]