Plasterk eist einde aan rompslomp rond parkeerpas

Een parkeervergunning moet overal via internet kunnen worden aangevraagd zonder dat daarvoor documenten hoeven te worden overhandigd. Gemeenten kunnen de benodigde informatie gemakkelijk uit hun eigen systeem halen, meldt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) dinsdag op de website van zijn ministerie. Hij reageert op een advies van adviesorgaan Actal en vraagt gemeenten hier werk van te maken.

Van de ongeveer honderd gemeenten die met parkeervergunningen werken vraagt de helft nog naar een kopie van het kentekenbewijs of zelfs een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dat is onnodig papierwerk waar een eind aan moet komen, oordeelt Plasterk.


De kentekengegevens kunnen gemeenten opvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de persoonsgegevens staan in de eigen bevolkingsadministratie. Ook moet het bij al deze gemeenten mogelijk worden de vergunning via internet aan te vragen.

Het overzetten van een parkeervergunning naar een andere auto moet ook eenvoudiger worden. Plasterk wijst erop dat gemeenten het juiste adres ook weten te vinden als ze een parkeerboete moeten versturen. “Dat moet het ook mogelijk zijn de parkeervergunning automatisch over te zetten van een oude naar een nieuwe auto.”

11 december 2012, 10:41
© [CopyRight 2012, Novum]