Eerste Kamer tegen verbod rituele slacht

De Eerste Kamer wijst het wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt af. Na een debat dat dinsdagochtend vroeg begon en pas na middernacht werd gestaakt bleek dat het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren slechts op steun van de fracties van PVV, 50Plus en OSF kon rekenen. In de Tweede Kamer kreeg het plan nog een ruime meerderheid, daar waren alleen de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP tegen.

Tijdens het debat presenteerde staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) een compromis. Hij liet weten met islamitische en joodse slachterijen afspraken te willen maken over hoe het dierenleed bij rituele slacht kan worden verminderd. De Eerste Kamer en PvdD-leider Marianne Thieme willen dat Bleker dit plan eerst uitwerkt in een brief. Pas daarna wordt het debat voortgezet.

PvdD-Tweede Kamerlid Esther Ouwehand sprak na afloop van het debat over ‘paniekvoetbal’ bij de dwarsliggende fracties. Zij wil van geen ophouden weten, ook niet als het wetsvoorstel definitief van tafel gaat. “We zijn strijdlustiger dan ooit. Als partijen denken dat ze hiermee wegkomen dan hebben ze het mis. Ze zijn nog niet van ons af.”

Voordat ze ingaat op scenario’s om alsnog tot een verbod te komen wil de PvdD eerst de brief van Bleker afwachten. “Op het laatste moment kwam Bleker nog met een konijn uit de hoge hoed. Typisch politieke strategie.”

De Tweede Kamer stemde in juni in met het omstreden wetsvoorstel dat een einde maakt aan rituele slacht. Hierbij werd wel, na koortsachtig politiek beraad, door de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks een uitzondering bedongen. Als de slachtmethode aantoonbaar geen extra dierenleed veroorzaakt, zou onverdoofd ritueel slachten wel worden toegestaan. De bewijslast ligt hierbij niet bij de staat, maar bij de slachter. De senatoren van de vier partijen die dit amendement opstelden waren dinsdag uiterst kritisch over de juridische implicaties van deze constructie.

CDA, ChristenUnie en SGP zijn altijd al mordicus tegen het verbod geweest. Zij zien dit als een inbreuk op de godsdienstvrijheid. Voorstanders van het verbod wijzen op het dierenleed dat onverdoofd slachten veroorzaakt.

De discussie over rituele slacht doet al lange tijd veel stof opwaaien. Joodse en islamitische groeperingen protesteerden fel tegen het verbod. Zij vinden dat zij beperkt worden in het belijden van hun geloof en stellen daarnaast dat het slachten van dieren volgens de religieuze voorschriften van moslims en joden geen extra leed veroorzaakt.

14 december 2011, 02:23
(© Novum)