Europarlementarier Emine Bozkurt bevraagt EU over sociale rechten Turken

Artikel enkel in het Turks beschikbaar. Onze excuses hiervoor.

Avrupa Parlamentosu’nun Hollanda Işçi Partili (PvdA) milletvekili Emine Bozkurt, Avrupa’da yaşayan Türk işçilerin sosyal güvenlik haklarını bugün Avrupa Komisyonu’na sunduğu yazılı soru önergesi ile gündemde tutmaya devam ediyor.

Emine Bozkurt, bugün Komisyon’a yönelttiği yazılı soruyu, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin 6 Aralık tarihinde aldığı karar üzerine hazırladı. 6 Aralık tarihinde Bakanlar Konseyi, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin Türk işçiler ve ailelerinin sosyal güvenlikleri ile ilgili 3/80 kararının yerine geçmesini amaçladıkları yeni bir belgeyi kabul etti. Türkiye ile bu konuda yapılacak müzakerelerde AB’nin duruşunu belirleyecek olan bu belge Türk işçilerin sosyal güvenlik ödemelerini yapan üye devletten Türkiye’ye taşınmaları durumunda tamamlayıcı primsiz ödeneklerin kesilmesini öngörüyor. Türkiye ile müzakerelerin yıllar sürebileceğini ve bu esnada Türk işçilerin hak kaybına uğrama tehlikesi altında olduklarını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu: “Bizim için en öncelikli konu, bazı üye ülkelerin Türkiye ile sosyal güvenlik müzakerelerinin tamamlanmasını beklemeden şimdiden yasalarını değiştirmeleri ve Türk işçileri yasal olarak doğru olmasa da hak kaybına uğratmaları. Komisyon’a bunu engellemek için ne gibi tedbirler alacaklarını ve Türk işçilerin eşit olmayan durumlarını düzeltmek için ne yapacaklarını sorduk.”


Daha once, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi´nin mevcut 3/80 Sayılı Kararı uyarınca yaşlılık, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin ödeneklerin kesintiye uğratılamayacağını Avrupa Adalet Divanı C-485/07 sayılı Akdaş Kararı´nda teyid etmis ve bu ödeneklerin hak sahiplerine ödenmesini istemişti. Buna gerekçe olarak da, örneğin iş kazaları sonucu çalışamaz duruma gelip çalışma iznini kaybettiği için AB´deki oturum hakkını da kaybeden, bir Türk vatandaşının Türkiye´ye dönmekten başka bir şansı olamayacağını, Türk işçilere Avrupa´da serbest dolaşım hakkı tanınıncaya kadar ek ödemelerde kesinti yapılamacağını göstermişti.

Emine Bozkurt, buna rağmen Avrupa Bakanlar Konseyi´nin kesintiye gitme konusunda ısrar ettiğini ve 6 Aralık’ta aldığı karardan sonra da buna ilişkin önerilerini Türk tarafına sunacağını söyledi. Bozkurt sözlerine şöyle son verdi: “Avrupa Parlamentosu’nun sosyal demokrat grubu olarak işçi hakları konusunda çok hassasız. Özellikle göçmen işçilerin yıllarca çalışıp hak kazandıkları ödeneklerin bir bir kendilerinden alındığını gördüğümüzde buna tepki göstermekte gecikmiyoruz. Bu yazılı soru önergesini Avrupa Parlamentosu’ndaki sosyal demokrat grubun sosyal güvenlik ve istihdam konusundaki koordinatörü İspanyol milletvekili Alejandro Cercas ile birlikte sundum. Sosyal demokrat grup olarak bu konunun peşini bırakmayacağız.”

Avrupa Birliği’nin sosyal güvenlik sistemlerini koordine etme çalışmaları kapsamında bu sene içerisinde konuya ilişkin olarak çıkan Avrupa Parlamentosu raporlarına verdiği değişiklik önerileri ile Avrupa’daki Türk işçileri olumsuz etkileyebilecek kararlar alınmasına mani olan Emine Bozkurt, geçtiğimiz Nisan ayında da bu konuda Komisyon’a bir yazılı soru önergesi sunmuş ve 5 Aralık’ta da konunun Avrupa Parlamentosu’ndaki, Komisyon’daki uzmanları, Hollanda parlamentosundan milletvekilleri, Türk uzmanlar ve Hollanda Türk işçi dernekleri temsilcileri ile Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemişti.

Demet TV, 19 dec. 15:34