Categories Nieuws Artikelen

Veel oogletsel tijdens jaarwisseling

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft het tijdens de jaarwisseling ‘extreem druk’ gehad met oogletsel door vuurwerk. Dat zegt een woordvoerder dinsdagochtend. Er kwamen ’s nachts 23 patiënten binnen, evenveel als het jaar ervoor toen het volgens het Oogziekenhuis ook erg druk was.

Landelijk staat de teller van oogletsels door vuurwerk op zeventig. Dat aantal loopt volgens de zegsvrouw naar verwachting nog flink op tot tussen de tweehonderd en driehonderd.

Van de binnengekomen patiënten zal naar verwachting de helft blijvend letsel overhouden. Zes van hen zijn er zo slecht aan toe dat ze al op Nieuwjaarsdag onder het mes moeten.


Onder de slachtoffers zijn minder kinderen dan anders. Mogelijk heeft de oproep van het Oogziekenhuis tot het dragen van een vuurwerkbril daar een bijdrage aan geleverd. De slachtoffers zijn vooral jonge mannen.

De wind zorgde dit jaar voor extra gevaar. Een aantal slachtoffers werd in het gezicht geraakt door omgewaaid vuurwerk. Verder vielen de slachtoffers vooral door vroeg ontploft siervuurwerk.

01 januari 2013, 09:00
© [Copyright 2013 Novum]