Demet TV – Ooievaarspas blijft in Den Haag

Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Den Haag hebben PvdA, GroenLinks en HSP met succes gepleit voor behoud van de Ooievaarspas voor de huidige gebruikers. Het kabinet Rutte heeft de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verlaagd van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Door de verlaging dreigden in Den Haag vanaf 2013 11.000 mensen, waarvan 3500 kinderen, hun Ooievaarspas te verliezen.

Dankzij inzet van de drie fracties deed wethouder Kool de toezegging dat de Ooievaarspas tot en met 2013 gebruikt kan blijven worden door mensen met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum. De wethouder heeft ook goede hoop dat dit vanaf 2014 zo kan blijven.