Demet TV – Aanvraag verblijfsvergunning voor Turken aangepast

Turken hoeven hun aanvraag voor een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) niet meer in te dienen in het land van herkomst. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Voorheen moesten Turken die geen verblijfsvergunning hadden, maar wel in Nederland woonden, als ze gingen trouwen eerst naar het land van herkomst om daar een mvv-aanvraag in te dienen. Dat is nu van tafel. Volgens het Hof is deze vereiste in strijd met het associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie.

Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Ook particulieren, bedrijven en organisaties kunnen zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.