Demet TV – Voorleesdag op de Prinses Marijkeschool

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk met voorlezen te beginnen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Praten over een verhaal of illustratie stimuleert de fantasie. Kinderen herkennen situaties en emoties uit hun eigen leven en leren die emoties onder woorden te brengen. Kinderen die vaak worden voorgelezen, hebben later minder moeite om zelf te leren lezen.

Tags: Nationale Voorleesdag, Prinses Marijkeschool, Henk Landman, Dieuwertje Blok