Categories Nieuws Artikelen

Trump: Congres kan me niet afzetten

President Donald Trump heeft tegen zijn tegenstanders in het Congres gezegd dat het geen zin heeft een afzettingsprocedure tegen hem te beginnen. Sommige Democraten denken daar hardop over na, naar aanleiding van het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Maar dat kan helemaal niet volgens Trump, omdat de wet vereist dat voor zo’n procedure sprake moet zijn van misdrijven of ernstige overtredingen gepleegd door het staatshoofd.

Het rapport toont duidelijk aan volgens Trump dat hij zich daar niet schuldig aan heeft gemaakt. Hij herhaalde: ,,Geen samenzwering, geen belemmering (van de rechtsgang).”

Het onderzoek van Mueller richtte zich op de vraag of Trump of zijn Republikeinse medewerkers in de campagne voor de verkiezingen van 2016 hadden samengezworen met Russen. Het ging vooral om via WikiLeaks opgedoken e-mails waaruit bleek dat de top van de Democratische Partij de kandidatuur van Bernie Sanders tegenwerkte en kandidate Hillary Clinton hielp.

Door Trumps tegenstanders werd destijds gesuggereerd dat zijn campagneteam de mails van Russen kreeg toegespeeld. Maar dat is volgens het rapport van Mueller niet aangetoond. In het rapport staat wel dat Trump mogelijk het onderzoek wilde tegenwerken.