SGP-vrouwen mogen op kieslijst

De SGP schrapt definitief de juridische belemmeringen voor vrouwen om zich verkiesbaar te stellen. Wel handhaaft de orthodox-gereformeerde partij haar opvatting dat vrouwen geen functies namens de partij mogen uitoefenen. Dat heeft de partij maandag bekendgemaakt op een persconferentie op het partijbureau in Rotterdam.

Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). Het hof bepaalde afgelopen zomer dat de SGP vrouwen moet toelaten op kieslijsten. De Hoge Raad oordeelde eerder hetzelfde. Hierop eiste het kabinet een reactie van de partij.

Eind november liet SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen al doorschemeren dat een ‘dubbelbesluit’ aanstaande was: de juridische belemmeringen zullen worden geschrapt, maar het vrouwenstandpunt blijft ongewijzigd.

De partij neemt in het reglement op dat het geslacht van kandidaten niet bepalend mag zijn bij de selectie van kandidaten, zo is maandag bekendgemaakt. Het beginselprogramma is echter niet aangepast.


Daarin staat dat vrouwen geen functies namens de partij mogen uitoefenen.

Verder stelt de partij maandag dat selectiecommissies gaan adviseren over mogelijke SGP-vertegenwoordigers. Daarbij wordt onder andere gekeken naar hun visie op ‘bijbels genormeerde politiek’, hun kennis en vaardigheden en de geografische spreiding.

Vrouwen mogen sinds 2006 lid worden van de SGP, maar mochten tot op heden geen politieke functies bekleden.

14 januari 2013, 14:55
©Demet TV