Categories Nieuws Artikelen

Aantal schoolverlaters opnieuw gedaald

Het aantal schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is opnieuw gedaald. In het schooljaar 2011-2012 gingen 36.250 jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder diploma van school, meldt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs dinsdag. Een schooljaar eerder waren dat er nog 38.600.

Het kabinet wil dat in het schooljaar 2014-2015 niet meer dan 25 duizend jongeren uitvallen. “De komende jaren blijft het ministerie koersvast en wordt met onder meer gemeenten, scholen en jeugdzorg samengewerkt om het streefaantal te behalen”, licht de zegsman toe.

In het schooljaar 2005-2006 waren er nog 53 duizend uitvallers.


De cijfers van schooluitval gaan terug tot het schooljaar 2001-2002, toen er ruim zeventigduizend vroegtijdige schoolverlaters waren, meldt NRC Handelsblad dinsdag.

In de eerste jaren was een flinke daling zichtbaar, maar de afgelopen vijf jaar was die daling minder sterk. Als deze tendens doorzet, zijn er in het schooljaar 2014-2015 nog 28 duizend schoolverlaters en wordt het doel niet gehaald, concludeert de krant.

Het ministerie liet eerder weten dat onder meer scholen en roc’s moeten meewerken aan het terugdringen van de schoolverlaters. Zo zouden zij jongeren beter moeten begeleiden bij hun studiekeuze en eerder melding moeten maken van spijbelende leerlingen.

15 januari 2013, 15:37
©Demet TV