‘Diplomafraude bij Hogeschool van Amsterdam’

Ten minste duizend tot vijftienhonderd studenten per jaar krijgen onterecht een diploma van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat meldt De Telegraaf zaterdag, zich beroepend op docenten van die instelling. Minstens zestig docenten van de grootste opleidingen, Economie en Management, hebben het vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Aan de instelling zou een angstcultuur heersen, waarbij docenten onder druk gezet worden door managers om studenten te laten slagen, ook al hebben ze niet het vereiste niveau. Ook zouden studenten soms onterecht een voldoende krijgen omdat niet duidelijk is hoe het eindcijfer tot stand is gekomen. Het gesjoemel met diploma’s betreft onder meer de International Business School en de Johan Cruyff University.

Uit gesprekken en vertrouwelijke interne stukken zou blijken dat het voortbestaan van een aantal opleidingen in gevaar is. Een tussentijdse controle van de opleidingseisen was onvoldoende. De HvA laat zaterdag weten dat het daarbij gaat om de opleidingen Trade Management Asia en International Management. Er zouden al maatregelen zijn genomen.

De docenten willen dat de HvA orde op zaken stelt. Het college van bestuur, met voormalig PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker als rector, is daarbij om een gesprek gevraagd. Dat vindt begin volgende week plaats. Er zou geen sprake zijn van een ultimatum, zoals De Telegraaf schrijft.

Bussemaker bevestigt in de krant dat er veel problemen zijn. “De kwaliteit van deze opleidingen staat onder druk. We schrappen daarom tussenlagen van managers en er ligt een verbeterplan. Logisch dat docenten dit als onprettig ervaren.” Volgende week vindt een gesprek plaats.

De HvA laat zaterdag in een reactie weten dat eerder onderzoek naar aanleiding van de geconstateerde fraude bij hogeschool Inholland geen diplomafraude aan het licht heeft gebracht. Het college van bestuur heeft op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er fraude zou zijn. Wel gaat het een onafhankelijke commissie vragen de zaak te onderzoeken. Docenten en studenten met vermoedens van fraude kunnen zich melden.

De Landelijke Studenten Vakbond en de Amsterdamse behartiger van belangen van studenten Asva willen dat er een onderzoek komt. De twee partijen vinden dat er meer duidelijkheid moet komen om de onzekerheid bij studenten over de kwaliteit van hun diploma weg te nemen.

De SP wil staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) aan de tand voelen over de kwestie. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil weten hoe het kan dat deze situatie kon ontstaan ondanks onderzoeken van de inspectie en eerdere accreditatie, en dringt aan op onderzoek en maatregelen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg vindt de beschuldiging van fraude bij de HvA onzin. Het ISO zegt in een reactie geen redenen te hebben om te geloven dat er ongeldige diploma’s zijn uitgereikt. Wel geeft de landelijke studentenorganisatie aan dat de kwaliteit onder druk staat en dat daar met een kritische blik naar moet worden gekeken.

Vorig studiejaar raakte Inholland in opspraak vanwege dubieuze afstudeerroutes. Studenten met studievertraging kregen simpele, alternatieve afstudeeropdrachten terwijl bestuurders onderwijsgelden opstreken. Bij die instelling werd oud-CNV-bestuurder Doekle Terpstra aangesteld om puin te ruimen. Door de sterk gedaalde studenteninstroom verdwijnen daar de komende jaren honderden arbeidsplaatsen.

17 december 2011, 16:37
© Novum