Zorgen om aantal kinderen in noodopvang

De Federatie Opvang maakt zich zorgen over het grote aantal kinderen in de noodopvang. Door de economische crisis worden dat er steeds meer, vreest voorzitter Jan Laurier.

Van de ruim 66 duizend mensen die in 2011 werden opgevangen, waren er ruim zevenduizend jonger dan 18 jaar. De cijfers over 2012 zijn nog niet bekend, maar Laurier verwacht door de aanhoudende crisis nog meer kinderen. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt de federatie.

De meeste kinderen komen in maatschappelijke of vrouwenopvanghuizen met hun ouders of moeder door financiële problemen van hun ouders of huiselijk geweld. Vaak moeten gezinnen hun huis uit vanwege schulden. Bijna veertienhonderd kinderen kwamen in 2011 op eigen gelegenheid in opvanghuizen terecht.

Laurier vindt dat alle belangrijke partijen de handen ineen moeten slaan om deze kwetsbare kinderen te helpen. “Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij”, stelt hij in een verklaring. “Wanneer kinderen en jongeren hulp nodig hebben omdat uitval dreigt is gecoördineerde hulp van rijk, gemeenten, woningcorporaties en organisaties voor maatschappelijke opvang hard nodig.”

Volgens de federatie verblijven veel kinderen maanden in de opvang, waardoor ze lange tijd geen eigen huis hebben. Om hen zelfvertrouwen en een veilig gevoel te geven is een behandelprogramma opgesteld.

Maandagmiddag is in Den Haag de aftrap van de Week van het Vergeten Kind. Het evenement vraagt aandacht voor de duizenden kinderen in sobere opvangcentra. Daarbij zijn onder meer vertegenwoordigers uit de politiek bij aanwezig.

28 januari 2013, 07:54
© [Copyright 2013 Demet TV]