Teeven versoepelt kinderpardon

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft de criteria waaraan asielkinderen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het kinderpardon aangepast. Ook kinderen die in Nederland zijn geboren nadat de ouders al waren uitgeprocedeerd vallen nu onder de regeling. Ook is het ministerie soepeler voor kinderen die gebruikmaken van een valse identiteit.

Een woordvoerder van Teeven benadrukt dat het oprekken van de criteria niet meteen betekent dat de kinderen ook een pardon krijgen. Het ministerie denkt dat nu ruim achthonderd kinderen onder het pardon vallen.

Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children uitten eerder deze week hun zorgen over de scherpe criteria en riepen Teeven op de regels te veranderen. Ze werden daarbij gesteund door onder meer de PvdA en de ChristenUnie.


De vluchtelingenorganisaties laten in een reactie weten dat de zorgen rondom het kinderpardon nu deels zijn weggenomen. Wel maken de organisaties zich nog zorgen over kinderen en jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen en onder toezicht van een voogdijinstelling of de rijksoverheid moeten zijn geweest voor een pardon. De organisaties gaan ervan uit dat dit punt nog aan de orde komt in het Kamerdebat dat nog over de kwestie moet worden gehouden.

PVV-leider Geert Wilders reageert op Twitter niet erg enthousiast op het aanpassen van de criteria. “VVD-staatssecretaris Teeven is een enorme slappeling die het linkse generaal pardon verder oprekt en slaafs buigt voor de PvdA”, meldde hij donderdagavond.

1 februarie 2013, 09:40
©Demet TV