Bereken hier je eigen huurverhoging

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de plannen voor de invoering van een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2013. Verhuurders mogen op basis van gegevens van de Belastingdienst huurverhogingen geven van 4%, 5% of 9% (deze percentages zijn inclusief inflatie). Deze zogenaamde ‘Gluurverhogingen’ kunnen flink gaan oplopen. Op de website van de Huurdersvereniging Amsterdam kunnen huurders een indicatie krijgen van de hoogte van hun huur na vier jaar “Gluurverhogingen”.

Zie: http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/bestaandehuren.html

Vooral bij de inkomensgroep boven de € 43.000 bruto (pakweg € 2.300 netto) gaat de huurverhoging na vier jaar flink oplopen. De huur stijgt dan met meer dan 41% (bij gelijkblijvende inflatie). Een huur van € 590 is na vier jaar € 832 geworden. Zeker voor gezinnen net boven deze grens zal dat snoeihard gaan aankomen.


De Huurdersvereniging Amsterdam vindt de plannen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging dan ook volkomen oneerlijk. Het effect van dit plan komt het hardst aan bij de mensen die het minst scheefhuren, want huurders met een inkomen ver boven de grens merken dit het minst. En als de huur al hoog is, dan komt het effect van de forse huurverhoging extra hard aan, maar deze groep woonde al het minst scheef. Eerder stelde voorzitter Frans Ligtvoet, “Als je hurende middeninkomens al wil aanpakken, dan is het veel logischer om dat via de belastingen te doen. Net als bij de zorgpremie!”

De belangrijkste reden voor de hoogte van de huurverhogingen is om de verhuurdersheffing te kunnen uitvoeren. “In feite is deze huurverhoging een vorm van belastingheffing. En voor de politiek is extra mooi dat deze huurverhogingen niet mee tellen met de koopkrachtplaatjes. Helaas telt het wel echt mee in de portemonnee van huurders.”, aldus Frans Ligtvoet. De HA roept de Tweede en Eerste Kamer dan ook op dit plan niet te accepteren en minister Blok voor overleg naar Woonbond en Aedes te sturen.

Demet TV