Bevolkingsgroei zakt in

Op 1 januari van dit jaar telde Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners, 48 duizend meer dan een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bijdrage van de natuurlijke aanwas – geboorte min sterfte – aan de bevolkingsgroei was sinds 1871 niet zo laag. Ook kwamen minder mensen het land binnen.

De natuurlijke aanwas daalde in 2012 van 44 duizend naar 35 duizend. Het aantal levendgeborenen daalde met vijfduizend naar 175 duizend, het laagste aantal sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw.


Het aantal overledenen steeg juist met vijfduizend naar 141 duizend personen. Deze hogere sterfte had volgens het CBS te maken met de strenge kou in februari en in mindere mate met de griepgolf in maart. De immigratie daalde vorig jaar voor het eerst sinds 2006. Vanuit het buitenland kwamen er vorig jaar per saldo dertienduizend inwoners bij, zeventienduizend minder dan een jaar eerder. Er kwamen 156 duizend migranten naar Nederland en 143 duizend emigranten verlieten het land.

Er kwamen in 2012 vooral uit Azië en Afrika minder asielmigranten. Aan de stijging van de immigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen kwam bovendien een eind. Per saldo kwamen er twaalfduizend Midden- en Oost-Europeanen bij, zesduizend minder dan in 2011. De immigratie uit Zuid-Europa nam verder toe, vermoedelijk door de economische crisis in deze landen. Het aantal immigranten uit de traditionele herkomstlanden – Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba – is in 2012 verder gedaald.

Vorig jaar vertrokken per saldo tienduizend tweedegeneratieallochtonen naar het buitenland, vijftienhonderd meer dan in 2011. Ook vertrokken per saldo bijna achtduizend autochtonen, bijna evenveel als een jaar eerder.

07 februari 2013, 09:54
©Demet TV