Turk iscilerin sosyal guvenlik haklari

Avrupa Parlamentosu’nun Hollanda İşçi Partili (PvdA) sosyal
demokrat milletvekili Emine Bozkurt, Hollanda Hükümeti ve Avrupa
Komisyonu’ndan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi’nin 3/80 Sayılı
Kararı’na ilişkin olarak Türkiye ile yürütülecek müzakereler
sonuçlanıncaya kadar, Avrupa’da işçi statüsünde çalışan Türk vatandaşlarının,
sosyal güvenlik ödemelerini yapan üye devletten başka bir devlete taşınmaları
durumunda yaşlılık, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin
tamamlayıcı aylıkların ödenmesi konusunda taahhüt aldı.


Emine Bozkurt, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin Türk
işçilere ve ailelerine uygulanan sosyal güvenlik programlarına ilişkin 3/80
Sayılı Kararı’nın Avrupa Birliği tarafından değiştirilmek istendiğinin
öğrenilmesi üzerine bu konudaki çalışmalarına hız vermişti. Avrupa Adalet
Divanı, C-485/07 sayılı Akdaş Kararı ile, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 3/80
Sayılı Kararı’na dayanarak örneğin iş kazaları sonucu çalışamaz duruma geldiği
için AB’deki oturum hakkını kaybeden bir Türk vatandaşının Türkiye’ye dönmekten
ötürü yaşlılık, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin ek
ödenekleri kaybetmesinin AB hukukuna aykırı olduğunu söylemişti. Adalet
Divanı’nın bu kararı üzerine Avrupa Komisyonu 3/80’i değiştirmek üzere harekete
geçmişti. Bu konuda Avrupa Komisyonu’na yazılı soru önergeleri sunan Bozkurt,
ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda Komisyon uzmanları, milletvekilleri ve Türk
toplumu temsilcileri ile bir toplantı organize etmişti.

6 Aralık 2012 tarihinde Avrupa Bakanlar Konseyi’nin 3/80
Sayılı Karar’ın yerine geçmesini öngördükleri yeni pozisyonu kabul etmesi
üzerine Emine Bozkurt, iki girişimde bulunmuştu. Öncelikle, Avrupa
Parlamentosu’nun Sosyal Demoktrat Grubu’nun İstihdam ve Sosyal Sigortalar
konusundaki koordinatörü Alejandro Cercas ile birlikte Avrupa Komisyonu’na bir
yazılı soru önergesi vererek kabul edilmiş olan AB pozisyonu’nun Türkiye ile
müzakere edilip Türkiye tarafından da kabul edilmeden yasal olarak bağlayıcı
olamayacağını ve bu sebeple Komisyon’un müzakere süresince Türk işçilerin hak
kayıplarına uğratılmasına engel olması gerektiğini dile getirmişti. Ayrıca,
Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Lodewijk
Asscher’a bu konuda bir mektup yazmıştı.

Bu hafta içerisinde hem Avrupa Komisyonu’ndan hem de Sayın
Asscher’dan Emine Hanım’ın girişimlerine olumlu yönde cevaplar geldi. Bozkurt,
Sayın Asscher’ın mektubunda Türkiye ile müzakereler sürdüğü sürece 3/80 Sayılı
Kararın yürürlükte olduğunu ve bu esnada Hollanda hükümetinin ek ödeneklere
ilişkin olarak 3/80’e aykırı yasal bir değişiklik yapma planı olmadığını,
dolayısıyla Avrupa Adalet Divanı’nın Akdaş kararı uyarınca yaşlılık, maluliyet,
geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin ek ödeneklerin kesintiye
uğratılamayacağı prensibine riayet edileceğini söylediğini dile getirdi.
Bozkurt, Hollanda Türk toplumunun uzun süredir 3/80’in akıbeti belli olmadan
yapılacak yasal değişiklikler ile Türk işçilerinin hak kaybına uğratılacağından
endişe ettiğini, Asscher’ın açıklamalarının bu endişeleri gidermede önemli
olduğunu belirtti.

Yine bu hafta içerisinde Emine Bozkurt’un yazılı sorusuna
cevap yazan Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden sorumlu üyesi
László Andor, Avrupa Bakanlar Konseyi’nin 6 Aralık 2012’de aldığı kararın su
aşamada yalnızca AB’nin müzakere pozisyonunu belirlediğini ve tek başına
bireysel hakları etkileyemeyeceğini, ulusal yasalarda değişikliğe gidilmesi
için de bir sebep olarak kullanılamayacağını dile getirerek Avrupa
Komisyonu’nun AB Hukuku’nun doğru şekilde uygulanmasını garanti altına
alacağını belirtti.

Emine Bozkurt, kendisinin almış
olduğu her iki insiyatifin de olumlu şekilde sonuç getirmiş olduğunun altını
çizerek, hem Hollanda hükümeti, hem de Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile 3/80
Sayılı Karar konusunda yapılacak müzakerelerin tamamlanmasına kadar Akdaş Karar
ı’na aykırı bir
yasal değişikliğe gidilmeyeceği konusunda alınmış olan bu garantilerin çok
önemli olduğunu, şimdilik endişelerinin giderildiğini ama konunun takipçisi
olmaya devam edeceğini dile getirdi.

 22-02-2013, Demet TV