Brussel ziet Nederlandse economie niet herstellen

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het begrotingstekort komt boven de drie procent uit, op 3,6 procent. Dat voorspelt de Europese Commissie vrijdag in haar winterraming over de gehele Europese Unie.

In het najaar verwachtte Brussel nog een economische groei in Nederland van 0,3 procent en een tekort van 2,9 procent.

De verslechtering van de economische groei is volgens de Europese Commissie geheel te wijten aan een uitloop van de krimp uit 2012. In de loop van 2013 verwacht de commissie een terugkeer naar ‘bescheiden’ economische groei door positieve ontwikkelingen in de wereldhandel.


De binnenlandse vraag zal echter tot diep in 2013 in de min blijven. De Europese Commissie wijt dit aan de dalende huizenprijzen in Nederland. In combinatie met de oplopende werkloosheid, bezuinigingen en de pensioenverlagingen door een aantal fondsen heeft dat een negatief effect voor huishoudens en Nederlandse bedrijven.

Voor 2014 verwacht de Europese Commissie een herstel van de Nederlandse economie met een groei van 1,1 procent. Het tekort blijft echter hoog op 3,6 procent. Volgens de Europese regels moet het tekort onder de drie procent uitkomen.

Bij de berekening van het begrotingstekort heeft de Europese Commissie de meevaller van de 4G-veilingen geheel weggestreept tegenover de kosten voor de nationalisatie van SNS Reaal.

De binnenlandse vraag zal volgend jaar ook weer in de zwarte cijfers uitkomen, gesteund door de belastingvoordelen voor werkenden die het kabinet dat jaar doorvoert en een herstel van de bedrijfsinvesteringen. Risico’s ziet de Europese Commissie nog wel in de hoge werkloosheid en verder dalende huizenprijzen. Brussel voorziet dat de werkloosheid in Nederland dit en volgend jaar verder oploopt.

Het Centraal Planbureau komt op 28 februari met zijn voorspelling voor de economische groei en het begrotingstekort van Nederland. Op 13 maart komt daarop een toelichting. De Nederlandse regering besluit op basis van deze gegevens of zij verder ingrijpen nodig acht.

22 februari 2013, 11:15
© [Copyright 2013 Demet TV]