Ludieke motie alleen door PVV gesteund

De motie die premier Mark Rutte (VVD) oproept om het Torentje te verlaten en aan de slag te gaan als assistent van president van de Europese Unie Herman van Rompuy heeft, zoals verwacht, geen meerderheid gekregen. Alleen de PVV stemde voor de motie, die volgens indiener Barry Madlener ‘ludiek’ bedoeld was.

Madlener diende de motie woensdagavond laat in, tijdens het debat over de meerjarenbegroting van de EU.


Aanvankelijk wilde hij hem niet direct in stemming brengen, maar omdat de motie niet anders opgevat kon worden als een motie van wantrouwen, moest er direct worden gestemd. Er bleken echter bij lange na niet voldoende Kamerleden aanwezig voor het benodigde quorum van 76. Daarom werd donderdagochtend hoofdelijk gestemd. Alleen de PVV-Kamerleden stemden voor, de overige fracties, die hun irritatie over de motie niet onder stoelen of banken staken, waren tegen.

28 februari 2013, 10:49
©Demet TV