Categories Nieuws Artikelen

Kamerlid roept Turken op pleegouder te worden

Turkse Nederlanders die verontwaardigd reageren op de berichtgeving over Yunus zouden zich massaal als pleeggezin moeten aanmelden bij Pleegzorg Nederland. Dat stelt het PvdA-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu, die vindt dat moslims de afgelopen jaren in dit opzicht hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.
 
Naar aanleiding van de commotie over de kwestie hebben zich vijftig Turks-Nederlandse pleeggezinnen in een week tijd aangemeld bij Pleegzorg Nederland, schrijft de Rotterdamse politicus op zijn Facebook-pagina. Hij verwacht dat dit er veel meer worden. PvdA-Kamerlid Selçuk Özturk sluit zich aan bij Kuzu. Hun actie heeft de naam ‘Stop de verontwaardiging, neem verantwoordelijkheid’ meegekregen.


De 9-jarige Yunus wordt in Den Haag opgevoed door twee lesbische pleegmoeders, die uit angst voor ontvoering zijn ondergedoken. Het kind werd vanwege een vermoeden van kindermishandeling uit huis geplaatst. Zijn biologische moeder accepteert niet dat haar zoon bij een lesbisch stel woont.
 
Kuzu wil de ‘liefdevolle’ manier waarop de vrouwen Yunus de afgelopen 8,5 jaar hebben opgevoed echter ‘absoluut’ niet diskwalificeren, zegt hij zondag in een gesprek met RTV Rijnmond. Het Kamerlid vindt wel dat bij de keuze van een pleeggezin rekening moet worden gehouden met onder meer de culturele achtergrond en de religie van het kind.
 
Hij kan zich goed voorstellen dat bijvoorbeeld seksuele geaardheid wordt meegewogen in de ‘zorgvuldige’ zoektocht naar geschikte pleegouders. “Het gaat om een match tussen kind, pleegouders en biologische ouders, die moet optimaal zijn.”
 
Kuzu vindt dat Jeugdzorg Nederland daar meer aandacht voor moet krijgen. “Want uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind vroeg of laat terug gaat naar de biologische ouders. En dan moet het kind niet terechtkomen in een totaal vreemde omgeving. Maar als die match er simpelweg niet is dan pas moet er verder gekeken in het bestand van gezinnen die zich wel hebben aangemeld als pleeggezin.”
 
In de Turks-Nederlandse gemeenschap ontstond afgelopen week enorme commotie over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, veroorzaakt door eenzijdige reportages op de Turkse zender ATV, schrijft Kuzu. De kwestie werd vervolgens opgeschud door uitspraken van politici en de oplossing bemoeilijkt doordat bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden aan de orde wordt gesteld. Dit alles wordt ook nog eens ‘onder spanning gezet’ door het bezoek van de Turkse premier Tayyip Erdogan, die donderdag Nederland bezoekt.
 
Op die dag wordt waarschijnlijk een demonstratie gehouden bij de Islamitische Universiteit in Rotterdam, die volgens onbevestigde berichten Erdogan ontvangt. De organisatie van de demonstratie haalde de oproep om te komen demonstreren zaterdagavond echter van Facebook. Zondagochtend stond er echter alweer een andere oproep.
 
De gemeente Rotterdam is van geen enkele demonstratie in kennis gesteld, laat een woordvoerder weten. “Er is op geen enkele manier contact geweest.” Ook hij heeft gelezen dat maandag een aanvraag wordt gedaan. “Als dat gebeurt, gaan we die met de politie en de organisator beoordelen.” Overigens wordt het recht om te demonstreren alleen ingeperkt bij een dreiging. “De politie monitort wat er op internet gebeurt.”
 
Kuzu is nog niet uitgenodigd voor een demonstratie. “Maar als er een officiële uitnodiging komt, ga ik een genuanceerd verhaal houden en niet het eenzijdige beeld dat in Turkse media is gecreërd”, zegt hij tegen de regionale omroep.
 
Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei vrijdag het ‘volstrekt ongepast’ te vinden dat in Turkije de opvang van een Turks jongetje door lesbische pleegouders wordt veroordeeld. Het is behalve ongepast ook aanmatigend van welke buitenlandse mogendheid dan ook om op grond van de geaardheid van de ouders of godsdienst een oordeel te vellen, zei hij.
 
Asscher noemde het ‘bijzonder triest’ dat de pleegouders ondergedoken zitten. “Dat past niet, ze verdienen juist bewondering.” Premier Mark Rutte (VVD) stelt de kwestie aan de orde als Erdogan Nederland bezoekt, zei Asscher. SP en CDA hebben vrijdag Kamervragen gesteld over het bezoek. Pieter Omtzigt (CDA) wil dat ook Rutte duidelijk maakt aan Erdogan dat Turkije niets te zeggen heeft over Yunus.

Hieronder de oproep van Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk:

Stop de verontwaardiging, neem verantwoordelijkheid
 
Enorme commotie in de Turks-Nederlandse gemeenschap over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland. Veroorzaakt door een serie aan eenzijdige reportages op de Turkse zender ATV. Opgeschud door uitspraken van politici. Bemoeilijkt doordat bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden aan de orde wordt gesteld. Onder spanning gezet vanwege een bezoek van de Turkse premier aan Nederland. Opgepakt door Nederlandse media. Versneld door social media. Oplopende emoties. Afnemend ratio. Verminderd relativeringsvermogen. Helaas zijn dit de kenmerken van de heftige discussie over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland. Wie heeft het over de inhoud?
 
Ik ben de laatste die beweert dat het systeem volmaakt is. Niet voor niets loopt er al jarenlang een discussie over de decentralisatie van de jeugdzorg om de zorg dichterbij de mensen te brengen. Het belangrijkste uitgangspunt van het systeem is echter wel dat het belang van het kind voorop moet staan. Een veilige omgeving om tot bloei te kunnen komen en uit te kunnen groeien tot volwaardig burger. Spijtig genoeg lukt dat niet bij alle ouders waardoor ingrijpen noodzakelijk is. In het belang van het kind. In het belang van de toekomst van het kind. Gelukkig is Nederland een rechtstaat waar je altijd naar de rechter kan stappen en een oordeel van een onafhankelijke rechtbank kan vragen als je het niet eens bent met een beslissing.
 
De beelden die ik heb gezien raken mij diep en zijn hartverscheurend. Een kind is het meest dierbare van een ouder. Die beelden gaven mij dan ook aanleiding om mij goed in de zaak te verdiepen en een rondje te bellen. Ik hoorde het verhaal van een kind die een jaar lang niet of veels te laat naar school werd gebracht. Onverzorgd en ondervoed. Is dat in het belang van het kind? De school heeft lang genoeg geprobeerd om afspraken te maken met de ouders. Dat leverde geen resultaat op waarna de school dat heeft gemeld bij Bureau Jeugdzorg. Het resulteerde uiteindelijk in een uithuisplaatsing en plaatsing bij een pleeggezin.

Dat neemt niet weg dat er altijd eerst een poging moet worden gedaan om het kind te plaatsen in de naaste omgeving. Pas als dat niet lukt komt plaatsing in een residentiële inrichting of een pleeggezin aan de orde. En de procedures daarvoor zijn zorgvuldig, selectiecriteria streng en wordt er gekeken naar een match tussen kind, biologische ouders en pleegouders. Ook dat is altijd voor verbetering vatbaar. Zo heeft onze woordvoerder Jeugdzorg Loes Ypma van de PvdA samen met de ChristenUnie onlangs nog een motie ingediend die erop toeziet dat het succesvolle instrument van het netwerkberaad die ervoor zorgt dat er minder ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen plaatsvinden zo snel mogelijk, uiterlijk 1 januari 2014 in werking gaat treden, (link: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vj5m5p12j1zx). Op deze manier kunnen mensen regie blijven houden op hun eigen leven.
 

Jeugdzorg Nederland gaf 1 positief punt aan naar aanleiding van de ontstane commotie. In een week tijd hadden zich 50 Turks-Nederlandse pleeggezinnen aangemeld. Ik verwacht dan ook dat Turkse Nederlanders die verontwaardigd reageren op deze berichtgeving, zich massaal gaan aanmelden bij Pleegzorg Nederland als pleeggezin. Ik voeg een linkje bij voor geïnteresseerden: https://www.pleegzorg.nl/. Want er bestaat een behoefte aan meer pleeggezinnen en ik geloof in de kracht van mensen. Tegelijkertijd moet er in de toekomst meer aandacht komen van Jeugdzorg Nederland voor de match tussen kind, biologische ouders en pleegouders. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind vroeg of laat terug gaat naar de biologische ouders. En dan moet het kind niet terechtkomen in een totaal vreemde omgeving. Maar als die match er simpelweg niet is dan pas moet er verder gekeken in het bestand van gezinnen die zich wel hebben aangemeld als pleeggezin.
 
Collega Loes Ypma is onze woordvoerder op het terrein van de Jeugdzorg. Ik voel me heel erg verbonden met het onderwerp en de ontstane commotie en discussie raakt me. Dit is een belangrijk onderwerp die we samen hier verder moeten bespreken. Met de betrokken overheidsinstanties, de verantwoordelijke bewindspersonen, de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dat is een voortdurend proces en nooit af. In het belang van het kind, want het belang van het kind zal altijd centraal moeten blijven staan.
 
Tunahan Kuzu – Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid
Selçuk Öztürk – Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid

17 maart 2013, 19:06
© [Copyright 2013 Demet TV]