Marokkaanse geweldpleger vaker geslagen door ouders

Jonge Marokkaans-Nederlandse geweldplegers zijn als kind vaker door hun ouders mishandeld dan jonge Nederlandse geweldplegers. Kindermishandeling is een belangrijke reden dat jonge Marokkanen vaker in de fout gaan, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, schrijft de Volkskrant dinsdag.


Twee psychologen ondervroegen bijna vijfhonderd Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse scholieren en jeugddelinquenten. Een op de vijf Nederlandse jongens heeft te maken gehad met grof huiselijk geweld, zoals in elkaar geslagen worden. Bij de Marokkaanse jongens was dit een op de drie. De helft van de Marokkaanse groep was er ooit getuige van dat zijn ene ouder de andere mishandelde. Bij de Nederlanders was dit minder dan een op de vijf.
 
Ook zijn de Marokkaanse ondervraagden vaker slachtoffer van seksueel geweld (zeventien procent) dan de Nederlandse ondervraagden (vijf procent). De verschillen zouden komen doordat Marokkanen vaak grotere gezinnen hebben. Ook zijn ze vaker werkloos en lager opgeleid. Doordat er meer zorgen zijn zou mishandeling vaker voorkomen.
 
Mishandelde kinderen hebben meer kans om later zelf geweld te plegen. Kindermishandeling verklaart volgens de onderzoekers de helft van de kans op geweldpleging door Marokkanen. Bij Nederlandse jongeren is er ook een verband, maar bij hen is dat verband niet zo sterk.
 
Hulpverleners en rechtsdeskundigen moeten beseffen dat gewelddadige Marokkaanse jongens vaak zelf getraumatiseerd zijn, zegt een van de onderzoekers, Esmah Lahlah, in de krant.”Als je alleen maar kijkt naar daders en in je beoordeling niet meeneemt dat we ook iets moeten doen aan de traumatisering van de kinderen, dan blijven we tegen dezelfde problemen aan lopen.”

19 maart 2013, 07:53
© [Copyright 2013 Novum]