Meer gezinnen in de schulden

Het aantal Nederlandse huishoudens dat in de schulden zit, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2009 ging het om ruim 890 duizend huishoudens, vorig jaar is dat aantal gestegen naar 1,2 miljoen. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken.


Van de Nederlandse huishoudens heeft 17,2 procent schulden. Het grootste deel hiervan, tussen de 719 en 961 duizend huishoudens, loopt een risico op problematische schulden. Deze huishoudens zijn vaker dan voorheen hoogopgeleid, met een baan en een koophuis.
 
Tussen de 373 en 531 duizend huishoudens hebben al problematische schulden, wat inhoudt dat de schuld hoger is dan een huishouden redelijkerwijs in drie jaar kan afbetalen. Meer dan de helft van deze groep maakt nog geen gebruik van schuldhulpverlening.
 
In vergelijking met het vorige soortgelijke onderzoek uit 2009 zijn er nu meer huishoudens die vijfhonderd euro rood staan of een schuld van dat bedrag hebben op hun creditcard. Ook hebben huishoudens vaker drie of meer achterstallige rekeningen.
 
De schuldsituaties hebben meestal meerdere oorzaken, schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) in de begeleidende brief. Gebrekkig financieel beheer, een te hoge levensstandaard en een plotselinge terugval in inkomen worden het meest genoemd.
 
Het voorkomen en oplossen van schuldsituaties ligt volgens Klijnsma bij meerdere partijen. Het kabinet zet daarom niet alleen in op voorlichting en preventie, maar ook op ondersteuning van de schuldhulpverlening.
 

03 april 2013, 08:08
© [Copyright 2013 Demet TV]