Klijnsma bekijkt maatwerk in nabestaandenwet

Jetta Klijnsma (PvdA) houdt vast aan de vastgestelde bezuiniging op de Nabestaandenwet. Wel gaat de staatssecretaris van Sociale Zaken bekijken of meer maatwerk mogelijk is. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet.

De bewindsvrouw hoopt met deze toezegging meer oppositiepartijen achter haar voorstel te krijgen.


Nu kan het voorstel in de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben, nog niet rekenen op genoeg steun. De oppositie kraakte harde woorden over het plan om 74 miljoen euro te bezuinigen op de uitkering voor weduwen en weduwnaars. Daartoe wordt de duur van de uitkering voor ‘nieuwe gevallen’ beperkt tot een jaar. SGP’er Elbert Dijkgraaf zei te vrezen voor een ‘prehistorische samenleving’ waarbij niet langer wordt gezorgd voor mensen die het uiterst moeilijk hebben.

“Rouw is niet aan een termijn geboden”, zei Sadet Karabulut (SP). “Waarom dan nu wel aan een termijn van een jaar?” Ook Roland van Vliet (PVV) liet er geen misverstand over bestaan. Hij vindt het ‘schokkend’ dat nabestaanden na een jaar in de bijstand terecht zouden komen. “De PVV is tegen.” De ‘routekaart voor rouw’ van Klijnsma gaat voorbij aan de werkelijkheid, luidde de kritiek van Carola Schouten (ChristenUnie).

De regeringspartijen VVD en PvdA steunen de staatssecretaris wel. Na een jaar is het tijd om een nieuw leven zonder partner op te pakken, was de boodschap van Anoushka Schut-Welkzijn (VVD). Ook nabestaanden moeten worden gestimuleerd om te gaan werken, stelde zij. Het is belangrijk dat mensen snel weer aan het werk gaan, zei ook Roos Vermeij (PvdA).

Klijnsma wilde tijdens het debat het beeld wegnemen dat zij een harteloos, kil type is, een soort ‘Eucalypta’, omdat zij wil bezuinigen. “Ik hecht er zeer aan om een keer heel stevig te zeggen dat het natuurlijk vreselijk is als je je partner verliest.”

De bewindsvrouw zegde toe om nog eens goed naar het voorstel kijken. De termijn van een jaar staat weliswaar in het regeerakkoord, maar de bewindsvrouw behoudt de vrijheid om bij de totstandkoming van de wet ‘heel nauw te kijken naar maatwerk’, zei ze. Dan gaat het onder meer over de duur van de uitkering.

Mogelijk levert het voorstel ook meer op aan bezuinigingen dan verwacht, waarmee de verzachtende maatregelen kunnen worden bekostigd. Daar wilde de staatssecretaris echter nog niet op vooruitlopen, omdat dit eerst binnen het kabinet moet worden besproken. Daarbij is maatwerk ‘een hele essentiële’. In de zomer stuurt Klijnsma het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

03 april 2013, 12:42
©Demet TV