As Soennah-moskee reageert op de PVV

Gisteren lieten wij u nog horen dat de Haagse PVV-fractie schriftelijke vragen gaat stellen over het feit dat de As Soennah-moskee in Den Haag meedoet aan het project ‘rolmodellen’. Aan het project rolmodellen doen enkele tientallen Haagse organisaties mee. Zij willen op nieuwjaarsavond samen met hun achterban de straat op om een oogje in het zeil te houden en waar nodig jongeren aan te spreken op hun gedrag. Echter de Haagse PVV-fractie liet weten hier schriftelijke vragen over te gaan stellen.

Als reactie op de schriftelijke vragen van de PVV laat de As Soennah-moskee vandaag op zijn website het volgende weten. Zie hieronder.

————

In
een eerder stuk van ons gaven wij te kennen dat Stichting as-Soennah zich dit
jaar onder toezicht van Politie Haaglanden wil gaan inzetten voor een veilig
Oud en Nieuw. De inhoud van dit stuk is door sommige media, bedoeld of
onbedoeld, verkeerd begrepen. Daarom willen wij benadrukken dat het niet onze
bedoeling is om voor politie te gaan spelen. Het enige wat wij hiermee willen
doen is een steentje bijdragen aan het veilig maken van onze buurt en stad.

Wij
willen onze jongeren aanspreken op hun gedrag en ze vertellen dat zij een goed
voorbeeld moeten zijn. Dat zij bijvoorbeeld niets in brand moeten steken en
geen ruiten moeten ingooien. Kortom, wij willen onze verantwoordelijkheid nemen
ten opzichte van onze moslimkinderen. Iets waar de Nederlandse politiek al
jaren om schreeuwt. En met de woorden ‘op onze eigen manier en met behoud van
onze eigen identiteit’ bedoelen wij het aanspreken van deze jongeren op hun
islamitische identiteit! Door ze duidelijk te maken dat vernielen en het
veroorzaken van overlast geen onderdeel daarvan zijn. En om dit en andere zaken
voor elkaar te krijgen, hebben wij elkaar nodig. Als wij de handen in elkaar
slaan, dan kunnen wij alle problemen aan.

Bestuursvoorzitter
Stichting as-Soennah