Kinderen met stiefouder scoren lager op Citotoets

Kinderen met een stiefouder scoren gemiddeld lager in de Citotoets. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoren juist hoger dan gemiddeld, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kinderen van gescheiden ouders scoren ruim twee punten lager op de Citotoets dan kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn. Kinderen die bij hun alleenstaande vader wonen zijn een uitzondering. Zij deden het in 2011 gemiddeld beter dan andere kinderen van gescheiden ouders.


Volgens het CBS is er bovendien een sterk verband tussen de Cito-score van kinderen en het inkomen van het gezin waarin ze wonen. Kinderen uit de hoogste inkomensgroep scoren gemiddeld bijna zeven punten hoger dan kinderen in de laagste inkomensgroep.

Er zijn verschillende verklaringen voor dit verschil. Zo hebben ouders met een hoog inkomen vaak een hoge opleiding. Hun kinderen gaan vaak ook een hogere opleiding volgen en presteren op jonge leeftijd al beter op school. Ook kunnen gezinnen met een hoger inkomen meer geld besteden aan boeken, een eigen kamer, een computer voor het kind en eventueel huiswerkbegeleiding.

De lagere score van kinderen uit eenoudergezinnen komt vooral doordat deze gezinnen minder inkomsten hebben dan gezinnen met twee ouders. Bij kinderen uit gezinnen met een stiefouder kan de lagere score echter niet verklaard worden door inkomensverschillen.

15 april 2013, 10:11
© [Copyright 2013 Demet TV]