Gemeenten willen belasting verhogen

 

Het merendeel van de gemeenten wil meer lokale belasting kunnen heffen. Uit een enquête van NRC Handelsblad blijkt dat twee op de drie wethouders van financiën meer bevoegdheden willen om bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting voor vastgoedeigenaren te verhogen.

De wethouders vrezen dat ze anders onvoldoende geld binnenkrijgen om de extra taken uit te voeren die het rijk aan de gemeenten heeft overgedragen. Gemeenten moeten de komende jaren onder meer de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening uitvoeren, maar krijgen hiervoor onvoldoende geld uit Den Haag, vinden ze. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent van de wethouders vindt dat te veel wordt bezuinigd op gemeenten.

Eerder deze maand luidden dertien grote gemeenten al de noodklok. In een brief aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) uitten zij zorgen over hun financiële positie en waarschuwden voor het failliet gaan van een ‘substantieel aantal gemeenten’. Donner was echter niet van plan om de lokale overheden meer mogelijkheden te geven om belasting te heffen.

30 december 2011, 14:27
© Novum