Categories Nieuws Artikelen

Aantal klachten bij IND toegenomen

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn vorig jaar meer klachten binnengekomen dan het jaar ervoor. In 2011 waren het er bijna 4500, vorig jaar liep dit op tot 4750. De meeste klachten hadden betrekking op de behandelduur van een aanvraag. Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag van de IND.

Van de klachten werd 83 procent binnen de vastgestelde termijn behandeld. Het streefpercentage van 90 procent werd niet gehaald.


De klachten lijken samen te hangen met de doorlooptijden bij de IND. Bij de verzoeken tot naturalisatie en de verzoeken tot reguliere verblijfsvergunningen, werd de streeftijd om tijdig te beslissen op aanvragen en bezwaarschriften niet gehaald. Ook het aantal ingebrekestellingen dat bij de IND werd ingediend als gevolg van te late afhandeling nam met 33 procent flink toe.

Verder verstrekte de IND vorig jaar zo’n tienduizend verblijfsdocumenten meer dan in 2011. Het totaal aantal verblijfsvergunningen nam met ruim vier procent toe tot 218.700 aanvragen. Vooral het aantal reguliere verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd steeg met bijna zestien procent sterk.

Het aantal verzoeken tot naturalisatie steeg vorig jaar naar 28.900, bijna tien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Die stijging wordt onder meer verklaard door een groep vreemdelingen die in 2007 en 2008 op basis van een nieuwe regeling een reguliere verblijfsvergunning kreeg. Daarmee kon sinds vorig jaar een verzoek tot naturalisatie worden ingediend. Het aantal door de IND afgehandelde verzoeken steeg licht.

Het aantal vreemdelingen dat vorig jaar voor het eerst een asielaanvraag in Nederland deed, daalde met zo’n vijftien procent ten opzichte van 2011. Het aantal tweede en daaropvolgende aanvragen nam echter met ruim een kwart toe.

Daarmee wordt een stijgende lijn die de afgelopen jaren al zichtbaar was voortgezet. Ook in andere Europese landen is die trend te zien. Net als in 2011 werden de meeste asielaanvragen gedaan door Irakezen, Afghanen en Somaliërs.

2013-05-24 12:19