Minder discriminatieklachten in Amsterdam

Amsterdammers en inwoners van omliggende plaatsen hebben vorig jaar minder klachten over discriminatie ingediend. Het totaal aantal klachten daalde met ruim drie procent naar 1070, blijkt woensdag uit het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Het aantal mensen dat om informatie of advies vroeg steeg met een kleine vijf procent naar 750.

Net als in voorgaande jaren gingen de meeste klachten over discriminatie op basis van ras, herkomst of huidskleur. Wel is op dit gebied sprake van een daling van ruim acht procent, waardoor het aantal klachten uitkwam op 581.


 

Het aantal klachten over discriminatie op basis van leeftijd daalde het sterkst, met ruim zeventien procent naar 124. Het aantal klachten over antisemitisme daalde met een nagenoeg gelijk percentage naar 24. Over discriminatie op basis van geaardheid kwamen 67 klachten binnen, een daling van een kleine zes procent.

Over andere zaken wordt juist vaker geklaagd. Het aantal klachten over discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte nam de grootste vlucht. Dat aantal steeg met ruim 48 procent naar 46. Over discriminatie op basis van nationaliteit werd 38 keer geklaagd, een stijging van 31 procent.

Net als een jaar eerder gingen ongeveer driehonderd klachten over discriminatie op het werk. Het meldpunt constateert ook dat vrouwen vaker advies vragen over hun rechtspositie bij zwangerschap. In het jaarverslag wordt een voorbeeld aangevoerd van een tandartsassistente die te horen kreeg dat haar contract niet wordt verlengd omdat ze zwanger is. Het meldpunt diende daarop een klacht in.

De tandartspraktijk erkende fout te zitten, maar omdat inmiddels al een nieuwe medewerker was geregeld kreeg de vrouw een schadevergoeding. Het komt volgens het meldpunt regelmatig voor dat ongelijke behandeling wordt vermoed, maar werknemers geen klacht durven in te dienen omdat ze bang zijn voor de gevolgen.

2013-06-05 09:56