Asscher: strengere aanpak gedwongen huwelijken

Er komen strengere maatregelen om gedwongen huwelijken tegen te gaan. Ook het achterlaten van vrouwen in het buitenland moet worden aangepakt. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) in een brief die hij donderdagavond naar de Tweede Kamer stuurde.

Geschat wordt dat jaarlijks in Nederland honderden meisjes en vrouwen slachtoffer worden van huwelijksdwang, schrijft Asscher. Exacte cijfers zijn er niet.


 

Zo moeten ambtenaren van de gemeente die een vermoeden hebben van achterlating hun beroepsgeheim kunnen doorbreken en dit melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, vindt Asscher. Ook moet iedereen vanaf 12 jaar zich voortaan persoonlijk uitschrijven bij de gemeente. Nu kan een van de ouders nog gezinsleden uitschrijven, waardoor mogelijk vrouwen in het buitenland worden achtergelaten door hun man of dochters door hun vader worden uitgeschreven na uithuwelijking.

Daarnaast moet er een landelijk knooppunt komen dat zich bezighoudt met complexe zaken van huiselijk geweld. Dat moet als kenniscentrum dienen. Nu zijn er nog veel verschillende partijen die zich met gedwongen huwelijken en huiselijk geweld bezighouden.

“De keuze voor je partner is een fundamentele vrijheid. Het gedwongen huwelijk een grove inbreuk daar op”, zegt Asscher in een verklaring. Volgens de minister wordt nu nog vaak te laat gesignaleerd dat er problemen zijn en is er te weinig kennis over hoe je iemand kan helpen. “Dat moet veranderen.”

De minister wil verder dat scholen een belangrijkere rol gaan spelen bij de signalering van huwelijksdwang en mogelijke achterlating. Op 1 juli gaat de Wet Meldcode in. Dan zijn scholen en zorginstellingen verplicht een meldcode te hebben die in vijf stappen omschrijft wat een leraar of hulpverlener moet doen bij huiselijk geweld of huwelijksdwang. Vanaf die datum wordt het eveneens mogelijk strenger te straffen bij huwelijksdwang.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib is blij met de strengere aanpak van de minister. “Jarenlange strijd hiertegen gevoerd. Eindelijk!” twitterde zij vrijdag.

2013-06-07 10:03